Nền tảng tiếp thị chéo kênh

Quảng cáo chéo kênh chỉ với một nền tảng

Với HaraAds, bạn có thể nắm bắt tất cả khách hàng có thể đem lại hiệu suất cho bạn dù cho họ đang ở kênh nào.

Tìm người mua hàng đang có nhu cầu mua hàng của bạn

Thu hút người mua hàng qua Google- quảng cáo mua sắm ( Google Shopping Ads), tìm kiếm (Search), hiển thị và tiếp thị lại (Display & Remarketing)

Tìm hiểu thêm với Google Ads
Tìm người mua hàng đang có nhu cầu mua hàng của bạn

Tăng ROI của bạn với Facebook Ads

Tăng nhận thức và nhu cầu mua hàng của khách hàng cũng như tăng doanh số trên các quảng cáo chéo kênh của Facebook như là Facebook DPA, Facebook PPLA, Instagram, Audience Network,...

Tìm hiểu thêm với Facebook Ads
Tăng ROI của bạn với Facebook Ads
Xem tất cả tính năng haraads