Giảm thiểu phụ thuộc vào quảng cáo

Đóng gói quảng cáo của bạn và xây dựng các mẫu tùy chỉnh với quy mô lớn với công cụ sáng tạo mẫu quảng cáo tự động của chúng tôi

Khi nói đến tiếp thị thương mại điện tử, quảng cáo có thể thực hiện hoặc phá vỡ doanh số. Nhưng việc tạo ra hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn quảng cáo ở các yêu cầu định dạng khác nhau là vô cùng khó khăn.

Dream Creative Suite là một giải pháp thay đổi cách các nhà bán lẻ tạo quảng cáo.

Làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ?
Đầu tiên, chúng ta hãy xem một quảng cáo điển hình

Quảng cáo điển hình thường có 3 vấn đề

Quảng cáo điển hình thường có 3 vấn đề

Xác định góc đẹp

Scroll to Continue

Lấy tiêu điểm của sản phẩm

Lấy tiêu điểm của sản phẩm

Scroll to Continue

Chúng ta hãy thêm một số màu, phải không?

Chúng ta hãy thêm một số màu, phải không?

Scroll to Continue

Bây giờ đó là một đôi giày bạn muốn mua

Bây giờ đó là một đôi giày bạn muốn mua
Bây giờ đó là một đôi giày bạn muốn mua
1.81 Giây

Đây là thời gian để HaraAds chỉnh sửa một mẫu quảng cáo sáng tạo

Scroll to Continue

Nhưng xin chờ chút nữa!

Với Công cụ sáng tạo mẫu quảng cáo của chúng tôi, bạn cũng có thể thêm các gói giảm giá, bộ lọc kiểu Instagram, logo thương hiệu của bạn và hơn thế nữa vào toàn bộ danh mục của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

69,096

Quảng cáo hiện đang được tối ưu hóa bởi nền tảng của chúng tôi.

haraads
haraads
haraads