Quảng cáo Facebook

Tìm người mua hàng trên khắp các trang web

Thu hút người mua hàng qua Google- quảng cáo mua sắm ( Google Shopping Ads), tìm kiếm (Search), hiển thị và tiếp thị lại (Display & Remarketing)

Quảng cáo động của Facebook (Dynamic Products Ads)

Biến trình duyệt facebook thành nơi để mua hàng bằng nền tảng Facebook. Nền tảng đảm bảo rằng mọi sản phẩm trong danh mục của bạn đều có nhóm đối tượng rất cụ thể để nhắm mục tiêu. Đi sâu vào Facebook DPA của bạn ngay từ nền tảng. Hãy xem thử quảng cáo nào đang hoạt động và chỉnh lại những quảng cáo không hoạt động.

Tìm hiểu thêm với Dynamic Products Ads
Quảng cáo động của Facebook (Dynamic Products Ads)

Trang Facebook đăng những liên kết quảng cáo

Tận dụng tốt nhất các bài đăng của bạn trên trang với những quảng cáo được liệt kê từ Facebook. Các nhà bán lẻ điện tử có thể có được nhiều khách hàng hơn bằng việc tiếp cận được với nhiều người đọc cũng như có liên quan hơn từ các bài đăng được tăng cường.

Lợi ích của quảng cảo được đề xuất từ Facebook chính là chiến dịch của bạn sẽ giữ lại tất cả số lượng tương tác như là: lượt likes, bình luận và chia sẻ sau khi chiến dịch kết thúc.

Trang Facebook đăng những liên kết quảng cáo

Tăng tỷ suất hoàn vốn của bạn từ những quảng cáo trên Instagram

Chúng tôi sử dụng những công cụ quảng cáo tượng tự và thuật toán giống như quảng cáo Facebook. Với cách làm này, bạn có thể thiết lập, chạy, theo dõi những chiến dịch tương tự như với Facebook. Chiến dịch trên Instagram sẽ tuyệt vời như với Facebook

Tăng tỷ suất hoàn vốn của bạn từ những quảng cáo trên Instagram

Sản phẩm của bạn
xứng đáng được nổi bật

Tận dụng tốt nhất các bài đăng của bạn trên trang với những quảng cáo được liệt kê từ Facebook. Các nhà bán lẻ điện tử có thể có được nhiều khách hàng hơn bằng việc tiếp cận được với nhiều người đọc cũng như có liên quan hơn từ các bài đăng được tăng cường.

Lợi ích của quảng cảo được đề xuất từ Facebook chính là chiến dịch của bạn sẽ giữ lại tất cả số lượng tương tác như là: lượt likes, bình luận và chia sẻ sau khi chiến dịch kết thúc.

Sản phẩm của bạn xứng đáng được nổi bật
Xem tất cả tính năng haraads