Google Ads

Tìm người mua hàng trên khắp các trang web

Thu hút người mua hàng qua Google- quảng cáo mua sắm ( Google Shopping Ads), tìm kiếm (Search), hiển thị và tiếp thị lại (Display & Remarketing)

Google Search Ads

Nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu quảng cáo tìm kiếm của bạn trên Google. Kiểm tra các thông số hiệu quả trên từng mẫu quảng cáo, quảng cáo nào hoạt động tốt hơn và cái nào không. Một khi quảng cáo của bạn chạy, bạn có thể nhận được những báo cáo và điều chỉnh báo cáo bất cứ lúc nào. Đồng thời, bạn có thể tạo thêm nhiều quảng cáo và so sánh xem quảng cáo nào hiệu quả nhất.

Tìm hiểu thêm với Google Search Ads
Google Search Ads

Quảng cáo mua sắm của Google

Đột phá doanh thu của bạn trên chiến dịch Google shopping với tối ưu hóa từ AI, đồng bộ sản phẩm 24/7, tự động phân bổ ngân sách tự động, tự động xoay vòng quảng cáo và hơn thế nữa

Tìm hiểu thêm với Quảng cáo mua sắm của Google
Quảng cáo mua sắm của Google
Xem tất cả tính năng haraads