Thúc đẩy doanh số bán hàng

Cá nhân hoá ưu đãi cho từng khách hàng

Graviti cho phép bạn cá nhân hóa thông điệp từ web 1:1 với từng khách hàng.
Với Graviti được bật trên website, bạn có thể hiển thị các ưu đãi tùy chỉnh cho một đối tượng cụ thể hoặc người mua hàng một các dễ dàng.

Thúc đẩy Marketing với bối cảnh phù hợp:

Đề xuất dựa trên dữ liệu trình duyệt

Những sản phẩm bán chạy nhất trong danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy nhất

Xu hướng của sản phẩm

Sản phẩm theo mùa

Hành vi thoát trang

Phân khúc đối tượng trực tiếp

Đề xuất thông minh gợi ý các sản phẩm dựa trên cơ hội bán chéo hoặc upsell bằng cách phân tích và thao tác theo thời gian thực dựa trên các dữ liệu về thông tin cá nhân, hành trình khách hàng, phân khúc & đặc điểm của khách hàng

Phân khúc đối tượng trực tiếp
Xem tất cả tính năng haraads