AI-Driven Ads Platform

Nền tảng quảng cáo đa kênh tối ưu bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam

Miễn phí

 • Báo cáo hiệu suất đa kênh tập trung
 • Tổng hợp báo cáo đa kênh trên một màn hình.
 • Biểu đồ trực quan, cung cấp nhiều số liệu quan trọng.
 • Nắm bắt nhanh xu hướng & sự quan tâm từ khách hàng.
 • Báo cáo ngân sách & hiệu quả quảng cáo tập trung.
 • Quảng cáo đa kênh tự động
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Google Search
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Google Shopping
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Google Remarketing
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Facebook Dynamic Ads (DPA)
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Facebook Multi Product Ads (MPA)
 • Đồng bộ sản phẩm tự động
 • Tự động đồng bộ Google Product Feed
 • Tự động đồng bộ Facebook Product Feed
 • Phát triển với sức mạnh AI
  (trí tuệ nhân tạo):
 • Công cụ sáng tạo mẫu quảng cáo
 • Điều chỉnh, tối ưu hiệu suất quảng cáo dựa trên sức mạnh AI
 • Phân tích thông minh và dự đoán độ khả thi của chiến dịch.
 • Gợi ý tối ưu tài khoản.
 • Phát hiện các vấn đề của tài khoản làm ảnh hưởng đến quảng cáo.
 • Onboarding Offer
 • Kho tài liệu tối ưu hiệu quả quảng cáo với HaraAds.
 • Cổng hỗ trợ khách hàng support@haraads.com.
 • Hỗ trợ triển khai Haraads trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia.
 • 03 buổi họp Online với đại diện HaraAds trong 30 ngày đầu tiên, 30 phút/buổi.

Pro

 • Báo cáo hiệu suất đa kênh tập trung
 • Tổng hợp báo cáo đa kênh trên một màn hình.
 • Biểu đồ trực quan, cung cấp nhiều số liệu quan trọng.
 • Nắm bắt nhanh xu hướng & sự quan tâm từ khách hàng.
 • Báo cáo ngân sách & hiệu quả quảng cáo tập trung.
 • Quảng cáo đa kênh tự động
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Google Search
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Google Shopping
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Google Remarketing
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Facebook Dynamic Ads (DPA)
 • Tự tạo và tối ưu chiến dịch Facebook Multi Product Ads (MPA)
 • Đồng bộ sản phẩm tự động
 • Tự động đồng bộ Google Product Feed
 • Tự động đồng bộ Facebook Product Feed
 • Phát triển với sức mạnh AI
  (trí tuệ nhân tạo):
 • Công cụ sáng tạo mẫu quảng cáo
 • Điều chỉnh, tối ưu hiệu suất quảng cáo dựa trên sức mạnh AI
 • Phân tích thông minh và dự đoán độ khả thi của chiến dịch.
 • Gợi ý tối ưu tài khoản.
 • Phát hiện các vấn đề của tài khoản làm ảnh hưởng đến quảng cáo.
 • Onboarding Offer
 • Kho tài liệu tối ưu hiệu quả quảng cáo với HaraAds.
 • Cổng hỗ trợ khách hàng support@haraads.com.
 • Hỗ trợ triển khai Haraads trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia.
 • 03 buổi họp Online với đại diện HaraAds trong 30 ngày đầu tiên, 30 phút/buổi.

Phí dịch vụ ước tính5.999.000VNĐ(8%)

Việc tính toán tỉ lệ phầnn trăm phí dịch vụ sẽ được dựa trên chi tiêu quảng cáo hằng tháng trong tài khoản của khách hàng

Chi tiêu cho quảng cáo hằng tháng60.000.000VNĐ

Bạn đang chi tiêu hơn 200 triệu đồng cho quảng cáo mỗi tháng?

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ nhân viên.

Lưu ý : - Thẻ của bạn chỉ dùng để chi trả phí nền tảng của HaraAds
- Bạn sẽ chi trả chi tiêu quảng cáo trực tiếp cho Google và Facebook

Xem tất cả tính năng haraads