Đề xuất thông minh

Luôn là người dẫn đầu

Chỉ cần tập trung vào thế mạnh của bạn, việc còn lại hãy để AI của chúng tôi đảm nhận những công việc khó khăn.

Thúc đẩy doanh số bán hàng

Đề xuất thông minh sẽ tự động điều chỉnh theo ý định của người dùng và đưa ra các gợi ý hấp dẫn cho người mua tại thời điểm đó. Điều này sẽ giúp tăng khả năng hiển thị catalog lên tới 50% và mang lại chuyển đổi cao hơn.

Tìm hiểu thêm
Thúc đẩy doanh số bán hàng

Cá nhân hoá ưu đãi cho từng khách hàng

Đề xuất thông minh cho phép bạn cá nhân hóa thông điệp 1:1 với từng khách hàng trên web. Bạn có thể hiển thị các ưu đãi tùy chỉnh cho một đối tượng cụ thể hoặc người mua hàng một cách dễ dàng.

Tìm hiểu thêm
Cá nhân hoá ưu đãi cho từng khách hàng

Bắt đầu với đề xuất thông minh trong vài phút

Thiết lập đề xuất thông minh rất dễ dàng!

Bắt đầu với đề xuất thông minh trong vài phút
Xem tất cả tính năng haraads